Skriv ut

Hållfasthet

I ett förband kan olika belastningar förekomma. Dessa leder till påkänningar i förbandet, vilka i sin tur kan leda till brott vid feldimensionering eller felmontering.

Ett förband ska därför dimensioneras för uppträdande laster. Dimensionering ska utföras enligt gällande Eurokoder.

  • SS-EN 1990 behandlar grundläggande dimensioneringsregler avseende säkerhet, brukbarhet och beständighet
  • SS-EN 1991 behandlar olika typer av laster som påverkar en byggnad, till exempel snö och vindlaster
  • Infästning av byggnadsplåt till trä regleras av Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-1:2005)
  • Infästning av byggnadsplåt till betong regleras av Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1:2005)
  • Infästning och sammanfogning av kallformade profiler och profilerad plåt av kolstål regleras av Eurokod 3 (SS-EN 1993-1-3:2006) och för rostfritt stål Eurokod 3 (SS-EN 1993-1-4:2006) motsvarande för aluminiumkonstruktioner enligt Eurokod 9 (SS-EN 1999-1-1:2007)

Praktiskt tillämpbara dimensioneringsvärden tillhandahålls från producenterna av byggnadsplåt respektive fästdon.