Skriv ut

Ergonomi

Belastningsskador är ett stort problem inom plåtslageribranschen och är en av orsakerna till sjukskrivningar.

Arbete med borrmaskin och skruvdragare i framåtböjd arbetsställning sliter hårt på rygg och ben. Dessutom belastas armar och axlar på den sida man håller maskinen. Även handen belastas eftersom maskinen måste trycka ganska hårt mot underlaget för att skruven ska fästa.

För att undvika skador bör man använda sig av skruvautomater som medger arbete i upprätt ställning. Resultaten av de fältförsök som hittills utförts visar entydigt att skruvautomater med magasinerad skruv bör användas både från produktivitetsoch ergonomisynpunkt.

Bild 7:3b. Magasin med skruv till skruvautomat.Bild 7:3b. Magasin med skruv till skruvautomat.
Bild 7:3a. Montering av takplåt med skruvautomat.Bild 7:3a. Montering av takplåt med skruvautomat.