Skriv ut

Innehåll

Inledning

Varje gång man ska sätta fast något är det en lång rad frågor som måste besvaras.

Vilka krafter kommer att påverka det som ska fästas in? I viken miljö ska det sitta? Vad är det för underlag? Vilka krafter kommer att överföras till infästningspunkten? Vill jag använda ett visst verktyg vid monteringen? Behöver jag en borrande skruv? Och så vidare.

Inte minst viktiga är dessa frågor när det handlar om sådant som ska sitta utomhus och dessutom utgör en säkerhetsfråga för en senare användare. Han i sin tur ställer sig frågan: ”Kan jag lita på denna takstege och gångbrygga? Eller har infästningen rostat sönder och hur kontrollerar jag det i så fall?”

Detta kapitel avser att underlätta dessa val och samtidigt erinra om de fällor och fel som inte sällan uppträder i samband med monteringsarbetet. I första hand vänder vi oss här till det beskrivande ledet men också till entreprenadledet.

Inom den moderna tunnplåtsindustrin pågår en ständig utveckling. Nya produkter och byggsystem baserade på tunnplåtsteknik får en allt mer framträdande roll även inom bostadssektorn. För att alla funktioner ska säkerställas är frågor om infästningsteknik ett område som bör komma in i ett tidigt skede av projekteringsarbetet. Ett väl fungerande infästningssystem ska ha erforderlig hållfasthet och vara rätt ergonomiskt utformat. Fästdonen ska vara beständiga från korrosionssynpunkt och vara täta mot nederbörd. Sist men inte minst, fästdonen ska vara identifierbara.