Skriv ut

Infästningsöversikt

Denna översikt är en sammanfattning av de följande faktabladen.

Dessa faktablad visar de vanligast infästningarna som förekommer vid infästning och montering av plåt inom byggbranschen. Översikten redovisar i första hand erfarenhetsmässigt fungerande infästningar med avseende på såväl snabbhet som kvalitet.

Fästdon som monteras utvändigt rekommenderas alltid att vara av rostfritt stål. För användning i miljöer som kan hänföras till korrosivitesklass C3 och C4 rekommenderas fästdon av austenitiskt rostfritt stål SS-EN 10088-5 1.4301 (A2). Vid användning i korrosivitetsklass C5-I och C5-M rekommenderas kvalitet SS-EN 10088-5 1.4401 (A4). Vid extrema miljöer till exempel simhallar, äventyrsbad och vägtunnlar rekommenderas SS-EN 10088 1.4259 (A5).