Skriv ut

Snöbelastning

Snöns belastning på klammerinfästningen kan i vissa lägen bli betydande. De avgörande faktorerna är takets lutning, snömängden som ligger på taket och om det finns snörasskydd eller inte. Dimensionerande snömängd varierar över landet. Boverkets karta med olika snözoner för dimensionerande snölast enligt Eurokod 1 del 1 – 3. Inom Sverige finns det 8 snözoner. Se figur 7:35. och tabell 7:8.

Snözon Snölastens grundvärde sk  (kN/m2)
1 1,0
1,5 1,5
2 2,0
2,5 2,5
3 3,0
3,5 3,5
4 4,0
4,5 4,5
5,5 5,5

Tabell 7:8. Snölastens grundvärden enligt Eurokod 1 del 1- 3.

Ska man förhindra att snön glider av taket så räcker det inte alltid med ett snörasskydd nere vid takfoten. Beroende på lutning och snömängd kan det krävas flera rader med snörasskydd. Vägledande för detta är längsta avstånd mellan snörasskydd enligt SS 831335. Se diagramet nedan.

Snöns karakteristiska last i takplanet vid falsavstånd 600 mm, kN/löpmeter fals

 Snözon  Last med formfaktor 0,8 kN/m2 Lutning 5°  Lutning 15°  Lutning 25°  Lutning 35°  Lutning 45°
 1,0  0,8  0,04  0,12  0,18  0,22  0,24
 1,5  1,2  0,06  0,18  0,27  0,34  0,36
 2,0  1,6  0,08  0,24  0,36  0,45  0,48
 2,5  2,0  0,10  0,30  0,46  0,56  0,60
 3,0  2,4  0,13  0,36  0,55  0,67  0,72
 3,5  2,8  0,15  0,42  0,64  0,78  0,84
 4,0  3,2  0,17  0,48  0,73  0,90  0,96
 4,5  3,6  0,19  0,54  0,82  1,00  1,08
 5,5  4,4  0,23  0,66  1,00  1,23  1,32

Tabell 7:9. Snöns karakteristiska last i takplanet för tak med snörasskydd.

Observera att belastningen från plåtens egenvikt och takskyddsanordningar tillkommer. För att erhålla dimensionerande last ska lasten kompletteras med partialkoefficienter för huvudlast och säkerhetsklass.

Belastningen beräknas enligt följande:

Figur 7:37. Kraftkomposanten i takplanet = Ph.Figur 7:37. Kraftkomposanten i takplanet = Ph.
Tabell 7:10. Beräkningsformeln för resulterande kraft.Tabell 7:10. Beräkningsformeln för resulterande kraft.
Figur 7:35. Sveriges olika snözoner. Mörkblå zon har lägst snölast medan mörkröd zon hör högst snölast.<br />
<br />
Figur 7:35. Sveriges olika snözoner. Mörkblå zon har lägst snölast medan mörkröd zon hör högst snölast.

Figur 7:36. Snölastens kraft i takplanet.Figur 7:36. Snölastens kraft i takplanet.
Figur 7:37. Exempel på kraftöverföring via fast klammer till fast underlagFigur 7:37. Exempel på kraftöverföring via fast klammer till fast underlag