Skriv ut

Klammeravstånd

Rekommendation om klammeravstånd vid skruvinfästning av klammer i 23 mm underlagsspont.

Förutsättningar:

Falsavstånd 600 mm respektive 450 mm.
Underlag 23 mm underlagsspont
Fästdon Rostfri klammerskruv, dimension minst 4,3 x 26 mm.
Taktyp Sadel- eller pulpettak med lutning > 5° – 30°
Klammer Dimensioneringsvärde klammer + skruv = 630 N

Tabell 7:11.

Med utgångspunkt från ovanstående förutsättningar där den dimensionerande hållfastheten mot utdragslast hos skruven är känd går det att beräkna hållfastheten mot suglast hos plåtens infästning.

I tabell 7:12 redovisas infästningens hållfasthet för olika fals- och klammeravstånd. Används andra fästdon än skruv med minsta dimension 4,3 x 26 mm kan naturligtvis motsvarande tabell upprättas för dessa.

Falsavstånd, c fals Klammeravstånd, c klammer Läge Infästningens dimensionerande hållfasthet mot suglast
600 mm 600 mm Mittzon 1,75 kN/m2
600 mm 450 mm Randzon 2,30 kN/m2
450 mm 450 mm Hörnzon 3,10 kN/m2

Tabell 7:12. Infästningens dimensionerande hållfasthet mot suglast vid varierande fals- och klammeravstånd.

Observera! Tak med lutning < 5° beräknas särskilt.

Beräkningsexempel 1

Ett hus i Stockholms innerstad ska täckas med bandtäckning. Husets största höjd är 16 m, bredden 20 m och längden 20 m. Taklutningen är 5,7° och takformen är pulpettak. Underlaget för infästning är 23 mm underlagsspont täckt med underlagstäckning. Infästning sker med en klammerskruv 4,3 x 26 mm i varje klammer.

Dimensionering:

Enligt Eurokod 1 (SS-EN-1994-1-1) kan terrängtypen betraktas som IV och referensvindhastigheten 24 m/s. Detta ger karakteristiskt hastighetstryck 0,49 kN/m2. Säkerhetsklass 3. Den förenklade modellen för formfaktorer i figur 7:32 används.

Dimensionerande suglastpåverkan enligt formel 1 och figur 7:32 blir:

Hörnzon HZ     WTOT  = 1,5 x 1,0 x 2,6 x 0,49 = 1,9 kN/m2

Randzon RZ    WTOT  = 1,5 x 1,0 x 2,0 x 0,49 = 1,47 kN/m2

Mittzon MZ      WTOT  = 1,5 x 1,0 x 1,2 x 0,49 = 0,90 kN/m2

Enligt tabell 7:12 kan falsavståndet 600 mm användas över hela taket. Klammeravstånd c = 450 mm i hörnzoner och c = 600 mm övriga ytor.

Beräkningsexempel 2

Ett hus i Helsingborgs hamn ska täckas med bandtäckning. Husets största höjd är 40 m, bredden 30 m och längden 40 m. Taklutningen är 5,7° och takformen är sadeltak. Varje takfall blir då 15,5 m. Underlaget för infästning är 23 mm underlagsspont täckt med underlagstäckning. Infästning sker med en klammerskruv 4,3 x 26 mm i varje klammer.

Dimensionering:

Enligt Eurokod 1 (SS-EN-1995-1-1) kan terrängtypen betraktas som 0 (noll) och referensvindhastigheten 26 m/s. Detta ger karakteristiskt hastighetstryck 1,51 kN/m2.

Partialkoefficient för huvudlast (säkerhetsfaktor) 1,5 och säkerhetsklass 3.

När resultatet enligt det förenklade beräkningsexemplet 1 överstiger värdena i tabell 7:9a finns det anledning att göra en mera exakt dimensionering.

Hörnzon, HZ              WTOT = 1,5 x 1,0 x 2,5 x 1,51 = 5,66 kN/m2

Randzon, RZ             WTOT = 1,5 x 1,0 x 2,0 x 1,51 = 4,53 kN/m2

Randzon nock, RZN  WTOT = 1,5 x 1,0 x 1,2 x 1,51 = 2,72 kN/m2

Mittzon, MZ                WTOT = 1,5 x 1,0 x 1,0 x 1,51 = 2,26 kN/m2

Baserat på tidigare erfarenheter av bandtäckningar i extremt utsatta lägen väljes här falsavstånd 300 mm i hörn och randzoner. I nock och mittzon med lägre laster bedöms falsavstånd 450 mm vara tillräckligt. Falsavstånd och falsmått framgår av tabell 7:13 och infästningsplan (fig 7:39)

Hörn-, rand-, nock- och mittzonsutbredning är beräknade enligt Eurokod 1 (SS-EN-1994-1-1)

LÄGE LAST kN/m2 BANDBREDD mm KLAMMERAVSTÅND mm
HZ 5,66 300 370
RZ 4,53 300 460
NZ 2,72 450 500
MZ 2,26 450 600

Tabell 7:13.

Figur 7:38. Klammer och falsavstånd.Figur 7:38. Klammer och falsavstånd.
Figur 7:39. Exempel på infästningsplan enligt beräkningsexempel 2 och ovanstående rekommendation.Figur 7:39. Exempel på infästningsplan enligt beräkningsexempel 2 och ovanstående rekommendation.