Skriv ut

Infästning av falsad plåt

Rekommendationer för infästning av falsad plåt med hänsyn till vindlast.

Infästning av klammer bör ske med skruv. Normalt behövs endast en skruv i varje klammer. Alternativt kan klammer ha annan utformning och infästning som ger jämförbar hållfasthet.

I Eurokod 5, träkonstruktioner (SS-EN 1995-1-4) anges teoretiska förutsättningar för beräkning av skruvförband i träunderlag.

Infästning av klammer ska enligt AMA Hus 21 dimensioneras för normerade laster men med ett största inbördes avstånd av 600 mm. Gäller oavsett typ av infästning till underlaget. Spik har betydlig lägre dimensionerande utdragsvärden än skruv varför det generellt alltid krävs två spikar i varje klammer.

Observera att utdragslasten för spik reduceras när virket torkar.

Med bakgrund av att hålfastheten hos skruvade klammer på underlag av trä teoretiskt sett skulle kunna möjligöra ännu större klammeravstånd än 600 mm måste också plåtmaterialet kontrolleras avseende bandbredd och böjstyvhet i falsen.

Vindsuget ger upphov till en pumpande rörelse som påverkar plåten speciellt i hörn och randzoner på byggnader i utsatta lägen.

Förundersökningar har utförts i vindlastkammare med ökande dynamisk belastning i intervaller på traditionell bandtäckning med stålplåt. Klammerinfästning c = 600 mm skruvat i träunderlag och falsavstånd 600 mm.

Undersökningen visade att klammeravståndet på 600 mm inte i detta fall påverkade styrkan hos klammerinfästningen. Falsavstånd c = 600 mm kan däremot vid högre vindbelastning medföra risk för kvarstående deformation i både fals och plana delar av plåttäckningen. För att undvika detta kan det vara nödvändigt att minska plåtbandens bredd. AMA Hus rekommenderar att infästningsplan upprätta för varje enskilt objekt.

Figur 7:37. Klammer med skruv respektive klammer avsedd för klammerpistol.Figur 7:37. Klammer med skruv respektive klammer avsedd för klammerpistol.