Skriv ut

Innehåll

Slutsats

För att få en väl fungerande fasad krävs samordning mellan takplaner och fasadplaner så att takavvattningen harmonierar med fasadens utformning.

Fasadplaner är också viktiga för att planera rörelser, infästningar, underlag och genomföringar.

Avgörande för det estetiska intrycket är kvaliteten på detaljarbeten såsom lister, avslutningar, fönsterinfattningar och liknande. Utförande och beständighet är i sin tur beroende av ett stadigt underlag.

Det estetiska intrycket varar också betydligt längre med ett regelbundet underhåll.