Skriv ut

Underhållskrav

Ett annat viktigt funktionskrav är fasadmaterialets underhållsbehov.

Alla byggmaterial som utsätts för vädrets makter påverkas i olika grad. Färgskikt av olika typer bryts i första hand ner av UV-strålning och värme. Målade eller färgbelagda ytor måste därför förr eller senare underhållsmålas. De flesta obehandlade metallytor korroderar i kontakt med väta och syre. Se vidare i kapitel 12 ”Underhåll” och kapitel 13 ”Målning”!

Bild 5:13. och 5:14. Partier som utsätts för fukt och smuts under lång tid korroderar snabbare. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:13. och 5:14. Partier som utsätts för fukt och smuts under lång tid korroderar snabbare. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:12. Genom en lupp syns tydligt att plastisolbeläggningen är nedbruten. Förstoringsgrad cirka 15 gånger. Foto: Bo Selander.Bild 5:12. Genom en lupp syns tydligt att plastisolbeläggningen är nedbruten. Förstoringsgrad cirka 15 gånger. Foto: Bo Selander.