Skriv ut

Kulörkrav, ytbehandling

En estetisk funktion hos alla ytskikt är kulören. Därmed följer också kravet på fasadmaterialets kulörhärdighet.

De obehandlade plåtmaterialen – aluminium, koppar, rostfritt och zink – antar sina specifika kulörer i förhållande till ålder, läge och miljö. Vissa plåtmaterial, särskilt rostfri plåt, kan också fås med olika präglingar i ytan.

I första hand metalliserad stålplåt men också aluminiumplåt och rostfri stålplåt saluförs med en industriellt påförd färgbeläggning. Denna färgbeläggning tjänar också som ett extra skydd mot korrosion. Tekniken att industriellt färgbelägga plåt är i dag väl beprövad. Även dagens färgsystem får anses som beprövade. Däremot är utvecklingen av nya färgsystem långt ifrån slut. Nya miljökrav och allt längre erfarenhet av olika färgsystem påverkar alltjämt utvecklingen mot bättre kvaliteter.

De färgsystem som främst förekommer vid industriell färgbeläggning är i dag polyester, PVDF, akrylat, polyuretan, putsbeläggning och emalj.

Polyester är lösningsmedelsburen tunnskiktsbeläggning (17 – 30 μm). Den är inte lika kulörhärdig som PVDF. Den är inte lika repkänslig som PVDF. Den används främst till trapetsprofilerad plåt.

PVDF är en tunnskiktsbeläggning (25 – 30 μm) som erbjuder mycket god kulörhärdighet. PVDF är lösningsmedelsdispergerad polyvinylidenfluorid blandad med akrylat, oftast i proportionerna 70/30. Då denna färgbeläggning är relativt tunn och hård är den förhållandevis repkänslig.

Akrylat är en vattenburen färg för tunnskiktsbeläggningar (~ 25 μm). Dess egenskaper är i stort sett desamma som redovisas för polyester.

Polyuretan är en färgbeläggning av polyestertyp men något flexiblare än denna. Den kan läggas i något tjockare skikt (~ 50 μm) än de vanligaste tunnskiktssystemen.

Putsbeläggning består oftast av marmorkross som binds vid plåtytan med en akryldispersion. Beläggningen påföres på kassetter efter det att dessa tillverkats. Plåten kan därefter inte bearbetas.

Emalj är en borsilikatbaserad beläggning som smältsintras på företrädesvis stål, gjutjärn och aluminium. Den ger ett mycket gott korrosionsskydd men är känslig för slag. Emaljerad plåt kan inte bearbetas varför denna metod främst lämpar sig för kassetter.

Figur 5:3. Principskiss på den färgbelagda plåtens uppbyggnad. Källa: SSAB.Figur 5:3. Principskiss på den färgbelagda plåtens uppbyggnad. Källa: SSAB.
Bild 5:10. Pastellfärgade putsade fasader, Tyskland. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:10. Pastellfärgade putsade fasader, Tyskland. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:11. Fasadens kulörsättning är avgörande för det estetiska intrycket. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:11. Fasadens kulörsättning är avgörande för det estetiska intrycket. Foto: Torbjörn Osterling.