Skriv ut

Rörelser

Vid plåtfasader är det nödvändigt med en infästningsplan.

Plåtmaterialet rör sig i förhållande till underlaget och infästningen måste utformas och utföras med hänsyn till detta. Var och hur ska rörelserna tas upp? Var ska rörelsefogarna placeras? Krävs det särskilt underlag eller förstärkningar för infästning av smidesdetaljer såsom stegar, skyltar, flaggstänger med mera och kommer dessa att begränsa plåtens rörelser?

Rörelserna är också beroende av hur långa plåtar eller paneler som väljs. Långa plåtar kan förefalla rationella att montera. Man får exempelvis färre skarvar. Man måste dock beakta att alltför otympliga plåtar är svåra och kostsamma att hantera. Även om lättreglarna är eftergivliga i livet kan alltför långa plåtar också leda till att skruvhålen förstoras på grund av temperaturrörelser.

Plåtens temperaturrörelser måste också beaktas då plåt kombineras med andra material. Felaktigt utförda skarvar på putslister kan lätt leda till sprickor i putsen. Långa fasadlister i kombination med exempelvis puts måste vara sammanfalsade. Överlapp leder lätt till sprickor och ska därför inte användas som skarvmetod. Se vidare om rörelser och rörelsefogar i kapitel 8.

Fönsterinfattningar med foder och bleck av plåt som sitter ”inspända” i en tegelfasad kan lätt börja bukta ut. De måste därför ha tillräcklig rörelsemån.

Bild 5:35. För långa bleck under putsade ytor kan ge expansionsskador. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:35. För långa bleck under putsade ytor kan ge expansionsskador. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:36. Det måste finnas utrymme för plåtens rörelser. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:36. Det måste finnas utrymme för plåtens rörelser. Foto: Torbjörn Osterling.