Skriv ut

Infästning

Vid infästning av all plåt bör företrädesvis rostfria fästdon väljas.

Det mest rationella monteringssättet för profilerad plåt är borrande skruv. Skruven bör sättas i profilbotten. Observera att borrspån på underliggande takytor eller lister måste avlägsnas för att inte förorsaka repor eller rostfläckar. Stor vikt bör läggas vid val av fästdon i förhållande till förekommande laster, typ av underlag och typ av profil. Se vidare om infästning i kapitel 7.

Bild 5:37. Korrosionshärdig skruv i profilbotten. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:37. Korrosionshärdig skruv i profilbotten. Foto: Torbjörn Osterling.