Skriv ut

Genomföringar

Det som kanske mer än mycket annat drar ner helhetsintrycket av en fasad är oplanerade genomföringar.

Ett i efterhand uppborrat hål för genomföring av kablar eller rör är ofta svårt att få snyggt.

Samma sak gäller i efterhand monterade ventilationsgaller. Det är därför viktigt att dessa genomföringar tas med i projekteringen från början. Förberedda kabelgenomföringar till de fasadpartier som är avsedda för framtida skyltar, belysning och liknande rekommenderas.

Placera ventilationsgaller i anslutning till övrigt listverk exempelvis vid rörelsefogar eller dropplister. Är ventilationsanläggningen inte försedd med kyla så kan detta bli aktuellt senare. Kan fasaden förberedas för ytterligare ventilationsgaller eller kan gallren överdimensioneras för eventuellt framtida behov så bör det göras redan i projekteringsstadiet.

Figur 5:13. Exempel på hur en väl fungerande genomföring för ventilation bör utföras enligt AMA Hus 21 RA JT-.551/1. © AB Svensk Byggtjänst.Figur 5:13. Exempel på hur en väl fungerande genomföring för ventilation bör utföras enligt AMA Hus 21 RA JT-.551/1. © AB Svensk Byggtjänst.
Bild 5:38.Någonstans ska ju hålet sitta. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:38.Någonstans ska ju hålet sitta. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:39. Det hjälper inte alltid att försöka. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:39. Det hjälper inte alltid att försöka. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:40. Det måste finnas bättre lösningar. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:40. Det måste finnas bättre lösningar. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:41. Ett försök till. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:41. Ett försök till. Foto: Torbjörn Osterling.