Skriv ut

Avvattning

En avvattningsplan syftar främst till att samordna takavvattningen med fasadens utformning.

Det finns tyvärr många exempel på stuprörsdragningar som förfular fasaden endast av den anledningen att ingen samordning med takavvattningen har gjorts.

Har man väl fått bort vattnet från tak och fasad så bör detta definitivt inte ledas in i huset igen. Risken för skador på fasaden är uppenbara i samband med exempelvis ett sönderfruset stuprör.

Bild 5:33. Här har någon tänkt till. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:33. Här har någon tänkt till. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:34. Vattnet bör ledas bort från huset i stället för in i huset. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:34. Vattnet bör ledas bort från huset i stället för in i huset. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:32. Här saknas tydligen samordning mellan tak och fasad. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:32. Här saknas tydligen samordning mellan tak och fasad. Foto: Torbjörn Osterling.