Skriv ut

Underlag

Den falsade plåtklädda väggen med band eller skivor fordrar på samma sätt som det traditionella plåttaket ett fast underlag under hela ytan, ett underlag som tål normal bearbetning av plåten och som medger traditionell infästning med klammer. Underlaget bör därför helst vara av antingen 23 mm underlagsspont eller 19 mm plywood.

När det rör sig om trapetsprofilerad plåt, paneler och kassetter är de tekniska kraven och villkoren på underlaget till dessa i huvudsak gemensamma.

Med kassetter avses här fasadelement som har förstyvning i alla fyra sidorna medan panelen saknar förstyvning i tvärled.

Oavsett om det är en ny byggnad eller en fasadbeklädnad på en gammal byggnad är ett av de viktigaste kraven på underlaget att det är ”plant”. Skevheter i infästningspunkterna ger sig snabbt till känna även för ett otränat öga. I synnerhet blir detta än mer tydligt om man väljer en blank yta. I dag finns justerbara distansreglar av plåt som medger ett enkelt och plant montage även på gamla ojämna ytor.

En avgörande skillnad vad avser trapetsprofilerad plåt, paneler och kassetter är infästningsmetoderna. Den profilerade plåten skruvas utifrån med synliga fästdon direkt i distansreglar av plåt på den bärande konstruktionen. Panelerna har i regel en helt osynlig infästning i exempelvis distansreglar medan kassetter oftast hängs upp i specialanpassade och dolda konsoler.

Det förekommer också att kassetter skruvas med synliga fästdon från utsidan i en distansregel.

Alla fästdon bör vara av rostfritt stål.

Tidigare skruvades eller spikades profilerad plåt ofta i träreglar. Erfarenheterna visar att spikning är en lämplig metod. Ett underlag av träreglar försvårar också möjligheten till helt plan vägg. Värmerörelser i plåten innebär dessutom att ljudeffekter ofta uppstår mellan metall och trä. Vidare kan skruvhålen förstoras när plåten värms upp eller kyls ner eftersom en träregel oftast inte är lika eftergivlig som en riktigt monterad distansregel av plåt.

Lister och detaljer är avgörande för att en fasad med profilerad plåt, paneler eller kassetter ska bli bra och ge ett gediget intryck. Det krävs därför särskilt underlag för hörnlister, fönster och dörrinfattningar, hängskivor och dropplister.

På alla fasader, oavsett om de är klädda med plåt eller inte, förekommer lister och bleck i slät plåt i någon form. Underlaget är alltid avgörande för infästningen och stabiliteten i alla plåtarbeten och därmed också det slutliga resultatet. Även enklare fasadlister och fönsterbleck behöver ett lämpligt och stadigt underlag. Om hörnlister, hängskivor och liknande ska ha dolda infästningar kräver även detta ett bra underlag.

Breda hörnlister och fönsterinfattningar kan förstärkas med en extra knäckning.

Otillräckligt underlag för lister och bleck minskar beständigheten i utsatta lägen och kan lätt leda till skador på plåten vid olämplig eller felaktig belastning. Ett stadigt underlag är en förutsättning för ett bra plåtslageriarbete.

Vid projekteringen av varje fasad måste man beakta vad som ska monteras och om möjligt vad som kan komma att monteras på fasaden. Reklamskyltar, klockor, brandstegar, flaggstänger med mera kan kräva extra förstärkning av underlaget.

Även fasader av puts på isolering kräver särskilt underlag för plåtarbetena, inte minst underlag för infästning av stuprör och lister.

Se vidare om underlag i kapitel 6 ”Underlag för plåt”.

Figur 5:6. På putsade fasader krävs också underlag för infästningar. Illustration: Torbjörn Osterling.Figur 5:6. På putsade fasader krävs också underlag för infästningar. Illustration: Torbjörn Osterling.
Bild 5:15. Ett stadigt underlag är förutsättningen för ett bra resultat. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:15. Ett stadigt underlag är förutsättningen för ett bra resultat. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:16. Kassetter med synliga fästdon.Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:16. Kassetter med synliga fästdon.Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:17. Icke korrosionshärdiga fästdon ger snabbt missfärgningar. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:17. Icke korrosionshärdiga fästdon ger snabbt missfärgningar. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:18. Ett mycket stadigt underlag för fönsterblecken. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:18. Ett mycket stadigt underlag för fönsterblecken. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:19. Flaggstänger behöver inte sitta på taket. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:19. Flaggstänger behöver inte sitta på taket. Foto: Torbjörn Osterling.
Figur 5:4. Ett stadigt underlag till hörnbeslagen underlättar ett bra montage. Illustration från SBI:66.Figur 5:4. Ett stadigt underlag till hörnbeslagen underlättar ett bra montage. Illustration från SBI:66.
Figur 5:5. Breda beslag kan förstyvas med en extra rillor.  Illustration från SBI:66.Figur 5:5. Breda beslag kan förstyvas med en extra rillor. Illustration från SBI:66.