Skriv ut

Skydd mot åverkan

Något som ofta skämmer helhetsintrycket av en plåtfasad är mekaniska skador och åverkan. Dessa förekommer oftast i markplanet.

Påkörningsskador kan undvikas antingen med en högre sockel eller med en skyddande avbärare. Om konstruktionen inte tillåter dessa lösningar bör den nedre plåten enkelt kunna bytas ut.

Påkörningsskador kan också förekomma i anslutning till lastkajer och liknande. Beakta fordonshöjder och trånga utrymmen. Skydda eller underlätta utbyte av plåtar. Valet av profiltyp och materialstyvhet bör beaktas vid exempelvis skolbyggnader och liknande där bollspel kan förekomma.

Figur 5:7. Hög eller utskjutande sockel alternativt avbärare skyddar mot påkörningsskador. Illustration: Torbjörn Osterling.Figur 5:7. Hög eller utskjutande sockel alternativt avbärare skyddar mot påkörningsskador. Illustration: Torbjörn Osterling.