Skriv ut

Fukt och kondens

Fukt och kondens på plåtfasadens baksida måste alltid beaktas.

Risken för kondens beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden samt hur väl fuktspärren fungerar och hur fasaden är ventilerad. Byggnadens läge och utsatthet för vind och fukt i övrigt kan också ha betydelse.

I utsatta lägen kan vindtrycket driva upp vattnet mellan plåtarnas eller kassetternas överlapp om detta inte är tillräckligt stort. Finns det risk för kondensbildning och drivande fukt är det viktigt dels att detta vatten kan avledas dels att fasaden är luftad. Bakom en dåligt ventilerad och dåligt dränerad plåtfasad kan kondensutfällningen bli så omfattande att korrosionsskador uppstår på lättreglar av stål eller att röta bildas i träreglar.

Horisontalt monterad profilerad plåt ska inte monteras med ändöverlapp. Dels är det lätt att vatten driver in mellan plåtarna dels kan eventuella springor som sitter i ögonhöjd ge ett förfulande intryck. I stället bör skarvning göras med pilastrar eller skarvelement. Dessa bör vara försedda med drivvattenhake.

Figur 5:8. Pilasterbeslag och skarvelement. Illustration: Torbjörn Osterling.Figur 5:8. Pilasterbeslag och skarvelement. Illustration: Torbjörn Osterling.