Skriv ut

Detaljer

Bleck och lister som ska avleda vatten bör ha en lutning av minst 1:4 (~ 14°).

På putsade fasader och liknande sugande material bör blecken avslutas minst 40 mm utanför fasaden. På fasader av profilerad plåt och liknande som är vattenavvisande bör blecken däremot avslutas så nära fasaden som möjligt (10 mm) för att undvika regnskuggor. De bör dessutom vara uppdragna minst 100 mm bakom väggbeklädnaden. Bakom profilerad plåt, kassetter och liknande ska blecken förses med en avledarhake så att vatten inte kan pressas upp av vindtrycket.

Beslag, lister och bleck måste ha ett ordentligt underlag och bör fästas med fästbleck. Infästning med blindnit bör undvikas.

Luftspalter får inte vara för smala.

Breda hörnlister och fönsterinfattningar kan förstyvas med en extra knäckning.

Figur 5:9. Droppbleck ska förses med avledarhake.Figur 5:9. Droppbleck ska förses med avledarhake.
Figur 5:10. Underlaget betyder mycket för slutresultatet.Figur 5:10. Underlaget betyder mycket för slutresultatet.
Figur 5:12. Förstyvning av brett beslag.Figur 5:12. Förstyvning av brett beslag.
Bild 5:30. Bleck på en vattensugande fasad ska leda bort vattnet. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:30. Bleck på en vattensugande fasad ska leda bort vattnet. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 5:31. Bleck på en plåtfasad ska inte förhindra avtvättningen. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 5:31. Bleck på en plåtfasad ska inte förhindra avtvättningen. Foto: Torbjörn Osterling.
Figur 5:11. För att underhållsmåla ändträ krävs en springa på minst 35 mm.Figur 5:11. För att underhållsmåla ändträ krävs en springa på minst 35 mm.