Skriv ut

Ursprung och brytning

Jordskorpans medelhalt av zink är cirka 70 g/ton (~ 0,007 %).

Många olika slag av zinkmalmer är kända, men endast ett fåtal förekommer i sådana mängder att de anses vara brytvärda. Dominerande ekonomisk betydelse har zinkblände (sphalerit), som svarar för cirka 90 % av utvinningen. Brytvärd zinkblände (zinksulfid) innehåller vanligen cirka 67 % zink.

Zinkmalmerna förekommer ofta tillsammans med malmer innehållande andra metaller, oftast bly, koppar, silver och kadmium. Procentandelen kadmium i zinkkoncentraten varierar från gruva till gruva, från 0,07 till 0,83 % med ett genomsnitt på 0,23 %. Det genomsnittliga zinkinnehållet i koncentraten är 55 %, det vill säga cirka 3 kg kadmium produceras för varje ton raffinerad zink.

Som tidigare nämnts brukar malmreserverna i världen redovisas dels som ”brytvärda tillgångar” dels som ”beräknad reserv”. Enligt Minerals Handbook 1996 – 1997 är de uppskattade brytvärda tillgångarna 140 000 kton zink medan de kända och troliga reserverna uppgår till cirka 4,4 miljoner kton.