Skriv ut

Depåer och flöden

Utvecklingen har under de senaste decennierna gått mot en väsentlig minskning av zinktillförseln till Sveriges miljö:

Utsläppen av zink från svensk industriverksamhet, energigenerering och kommunala reningsverk beräknas från slutet av 1970-talet fram till år 2000 har minskat med cirka 90 % till luft och 80 % till vatten.

Figur 3:16. Utsläpp av zink till luft och vatten från svensk industriverksamhet, energigenerering och kommunala reningsverk under perioden 1977/78 - 2000.Figur 3:16. Utsläpp av zink till luft och vatten från svensk industriverksamhet, energigenerering och kommunala reningsverk under perioden 1977/78 - 2000.