Skriv ut

Atmosfäriskt nedfall

Det atmosfäriska nedfallet av zink över landet har genomsnittligt sett minskat med drygt 40 % sedan 1970.

Figur 3:17. Zinkhalter i mossa (mg/kg torr substans) vid rikstäckande karteringar 1975 – 2015. Metallhalter i mossa anses ganska väl återspegla nedfallet från luften. Källa: IVL (www.ivl.se) med finansiering från Naturvårdverket.Figur 3:17. Zinkhalter i mossa (mg/kg torr substans) vid rikstäckande karteringar 1975 – 2015. Metallhalter i mossa anses ganska väl återspegla nedfallet från luften. Källa: IVL (www.ivl.se) med finansiering från Naturvårdverket.