Skriv ut

Ursprung och brytning av basmetaller

 Jordskorpans ungefärliga medelhalt av metaller: 

  • Aluminium               8 %
  • Järn                     4,5 %
  • Krom                  0,01 %
  • Nickel               0,002 %
  • Koppar   0,005-0,007 %
  • Zink                0,0007 %

Malmreserverna i världen redovisas dels som ”upptäckta, brytvärda tillgångar” dels som ”beräknad reserv”. Se nedanstående tabell 3:15.

För samtliga metaller gäller att de aktuella metallpriserna avgör de brytvärda tillgångarnas storlek. I Sverige bryts bara järnmalm och sulfidmalm innehållande bland annat koppar och zink.

Tabell 3:15. Malmresurser för produktion av respektive metall.Tabell 3:15. Malmresurser för produktion av respektive metall.