Skriv ut

Användning

 Inom European Coil Coating Association, ECA, producerades  1370 miljoner m2 lackerad tunnplåt under  2017. 81 % var stålplåt och 19 % var aluminiumplåt.

Enligt Stålbyggnadsinstitutets statistik för 1995 användes i Sverige sammanlagt 12,9 miljoner m2 tunnplåt av stål (79 kton), varav 8,4 miljoner m2 profilerad fasad- och takplåt och 4,5 miljoner m2 plan plåt, stuprör, med mera.

Producenter av rostfritt stål är de dominerande användarna av krom och nickel i landet. Ungefär 5 % av den totala förbrukningen av rostfritt stål används till tak, fasader med mera. Kallvalsad stålplåt som metalliserats med antingen ren zink eller aluminium-zink legering har en betydande användning i Sverige. Detta motsvarar nästan 70 % av den totala zinkförbrukningen på 35 kton per år. Titanzink är en legering som också används till plåt för tak och fasader.

Användningen av aluminiumprodukter i byggnadsbranschen i Västeuropa har ökat markant under perioden 1960 – 1995. Inom byggnadsindustrin används cirka 15 % av den totala tillförseln på cirka 150 kton per år i Sverige.

Det helt dominerande området för kopparanvändning är inom el- och elektronikindustrin. Kopparanvändningen för tak och fasader under 1990-talet har hittills legat på cirka 1,6 % av den totala kopparanvändningen inom Sverige som är cirka 100000 ton per år.

Fabriksmålad tunnplåt är den helt dominerande typen av byggplåt. Det finns flera färgsystem som har skilda egenskaper. Färgsystem som vanligen används för fabriksmålad plåt inom ECCA är:

  • Polyester      70 %
  • Polyuretan    14 %
  • PVC              10 %
  • PVDF             3 %
  • Övrigt             3 %

Den dominerande färgbeläggningen är polyester som i första hand används till såväl profilerad som slät plåt avsedd för tak och fasader.

Tabell 3:17. Ungefärlig användning av metaller för tak och fasader i Sverige under 1990- talet.Tabell 3:17. Ungefärlig användning av metaller för tak och fasader i Sverige under 1990- talet.