Skriv ut

Ursprung och brytning

Legeringsmetallen krom räknas som den femte mest betydelsefulla metallen efter järn, mangan, aluminium och koppar.

Krom som grundämne upptäcktes först 1797. Jordskorpans medelhalt av krom är cirka 100 g/ton (~ 0,001 %). Det praktiskt taget enda ekonomiskt betydelsefulla krommineralet är kromit (magnesium- järnkrom- aluminiumoxider). Den andra dominerande legeringsmetallen, nickel, förekommer i naturen i förening med syre, svavel, kisel och andra ämnen.

De totala brytvärda tillgångarna av krommalm motsvarar cirka 2,1 miljoner kton krommetall. Den totala reserven är cirka 3,4 miljoner kton krommetall. De identifierade brytvärda tillgångarna av nickelmalm, med nickelhalt över 1 %, är 110 000 kton. Under de senaste åren har stora fyndigheter på 150 000 kton malm med 3 – 4 % nickel upptäckts i Kanada. Stora nickeltillgångar finns också i mangannoduler.

Några kromitmalmer har inte upptäckts i Sverige. Sverige importerar såväl krommalm som ferrokrom. Mindre mängder av nickel erhölls förr ur en del sulfidmalmer i Skelleftefältet, men denna produktion är nedlagd. Hela det svenska behovet av nickel importeras idag från ett flertal länder.