Skriv ut

Användning

Närmare 50 % av den svenska stålproduktionen utgörs av legerade stål (inklusive rostfritt).

Rostfritt stål används till cirka 75 % av industrin i cisterner, rör, turbiner med mera, medan huvuddelen av resterande mängd används i hushållen, till exempel diskbänkar, hushållsartiklar och apparater. I Sverige finns två producenter av rostfritt stål. Dessa är de dominerade användarna av krom och nickel.

Ungefär 5 % av den totala förbrukningen av rostfritt stål år 1996 på 59 kton/år användes inom byggnadsindustrin till tak och fasader, det vill säga cirka 3 kton vilket motsvarar omkring 100 000 m2 rostfri tunnplåt av kvaliteten 18/8 med vilket avses 18 % krom/8 % nickel. Detta innebär att under 1996 användes inom plåtslageribranschen cirka 540 ton krom och cirka 240 ton nickel.