Skriv ut

Exponeringsrisker

Eftersom krom och nickel är livsnödvändiga spårämnen för ett flertal organismer, har växter, djur och människor utvecklat system för att reglera upptagningen av dessa.

Upptagningen av metaller styrs dessutom i hög grad av en mångfald omgivningsfaktorer, vilka ytterst bestämmer spårmetallernas rörlighet och därmed deras tillgänglighet för levande organismer.

Krom- och nickelhalten i Sveriges mark, vatten och djur ligger allmänt sett på en sådan nivå, att det inte föreligger någon risk för negativa effekter. Undantag från denna generella bild utgör närområden till de största utsläppskällorna för metaller i landet, där höga halter tidvis kan utgöra risk för negativa effekter.