Skriv ut

Effekter på människan

Inga indikationer finns på att människor i Sverige skulle utsättas för alltför stor exponering för krom och nickel via inandning av omgivningsluft, via intag av dricksvatten och övriga födoämnen eller annan exponering, till exempel rostfria implantat i kroppen.

Krom och nickel är dock välkända kontaktallergener. Det finns produkter av låglegerat stål vilka avger krom och nickel som kan orsaka krom- och nickelallergi hos överkänsliga individer. Övergång till högre legerat stål torde minska detta problem eftersom avgivningen av krom och nickel minskar avsevärt vid högre legeringsgrad.