Skriv ut

Atmosfäriskt nedfall

Det atmosfäriska nedfallet av krom och nickel över landet har minskat med 60 – 80 % respektive med 55 – 60 % under perioden 1975 och 1995.

Figur 3:10 a. Kromhalter i mossa (mg/kg torr substans, TS) vid rikstäckande karteringar 1975 – 2015. Metallhalter i mossa anses ganska väl återspegla nedfallet från luften. Källa: IVL (www.ivl.se) med finansiering från Naturvårdverket.Figur 3:10 a. Kromhalter i mossa (mg/kg torr substans, TS) vid rikstäckande karteringar 1975 – 2015. Metallhalter i mossa anses ganska väl återspegla nedfallet från luften. Källa: IVL (www.ivl.se) med finansiering från Naturvårdverket.
Figur 3:10 b. Nickelhalter i mossa (mg/kg torr substans, TS) vid rikstäckande karteringar 1975 – 2015. Metallhalter i mossa anses ganska väl återspegla nedfallet från luften. Källa: IVL (www.ivl.se) med finansiering från Naturvårdverket.Figur 3:10 b. Nickelhalter i mossa (mg/kg torr substans, TS) vid rikstäckande karteringar 1975 – 2015. Metallhalter i mossa anses ganska väl återspegla nedfallet från luften. Källa: IVL (www.ivl.se) med finansiering från Naturvårdverket.