Skriv ut

Atmosfäriskt nedfall

Det atmosfäriska nedfallet av koppar över landet har genomsnittligt sett minskat med drygt 35 % sedan 1970.

Figur 3:30. Kopparhalter i mossa (mg/kg torr substans) vid rikstäckande karteringar 1975 och 2015. Metallhalter i mossa anses förhållandevis väl återspegla nedfallet från luften. Källa: IVL (www.ivl.se) med finansiering från Naturvårdverket.Figur 3:30. Kopparhalter i mossa (mg/kg torr substans) vid rikstäckande karteringar 1975 och 2015. Metallhalter i mossa anses förhållandevis väl återspegla nedfallet från luften. Källa: IVL (www.ivl.se) med finansiering från Naturvårdverket.