Skriv ut

Järn och stål i miljön

Legeringar har andra egenskaper än rena ämnen.

Stål är en legering av främst järn och kol men även andra legeringsämnen kan ingå till exempel nickel, krom och mangan. I legeringen tillför dessa ämnen olika egenskaper som gör att stålprodukter kan anpassas för olika användningsområden. En legering kan därför inte heller jämföras med ett rent grundämne när det gäller miljömässiga egenskaper. I till exempel rostfritt stål ingår krom och nickel och bidrar till att stålet bli motståndskraftigt mot korrosion. Därför lämpar sig ett rostfritt stål väl för användning inom sjukvård och livsmedelshantering där det ställs höga krav på att materialet inte påverkar det omgivande mediet eller miljön. På olegerade stål kan ytskikt av zink eller färg användas för att skydda mot korrosion. Miljöaspekter i samband med användning av metalliserad respektive färgbelagd plåt behandlas i avsnitt om zink samt avsnitten om färg för plåt.

 

Figur 3:9. Stålkonsumtionen per capita enligt World Steel Association.Figur 3:9. Stålkonsumtionen per capita enligt World Steel Association.