Skriv ut

Hushållning med naturresurser

Restprodukter och avfall

Stål är 100% återvinningsbart och processer för att smälta om stålskrot har funnits i 100 år. Skrot från uttjänta produkter samlas in och sorteras efter kvalitet och legeringsinnehåll för att sedan kunna blandas i stålsmältan till nytt stål med rätt sammansättning.

Vid järn- och ståltillverkning produceras också andra material så kallade restprodukter, i huvudsak olika slagger. I Sverige används cirka 80% av dessa material internt i processerna eller säljs som produkter för användning i andra applikationer.

Återvinning av metaller från filterstoft, huvudsakligen från stålindustrin, sker vid Befesa ScanDust i Landskrona sedan 1984. Värdemetallerna såsom nickel, molybden och krom går sedan tillbaka till stålverken som legeringsämnen i framförallt höglegerade stål.

Figur 3:8. Den svenska stålskrotbalansen under perioden 1980 – 1997. Källa: Jernkontoret.Figur 3:8. Den svenska stålskrotbalansen under perioden 1980 – 1997. Källa: Jernkontoret.