Skriv ut

Korrosionsskyddande färg

Vid målning av plåttak används korrosionsskyddande färg. De vanligaste komponenterna i korrosionsskyddande färg presenteras nedan

Bindemedel

Korrosionsskyddande färger domineras av produkter som innehåller följande bindemedel:

  • Alkyder (60 % fettsyror)
  • Alkydhartser (uretanalkyder)
  • Akrylatpolymer
  • Epoxihartser (2-komponent)
  • Polyuretaner /2-komponent)

Förutom ovannämnda bindemedel används oljefärger (till exempel linolja) i mindre utsträckning. De används i första hand på gamla, flera gånger tidigare målade tak när byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.

Pigment

Den korrosionsskyddande färgen innehåller ibland aktiva rostskyddspigment men nu allt oftare endast inerta pigment. Vanligast är zinkfosfat då aktiva rostskyddspigment används.

Användningen av blymönja är numera starkt begränsad av arbetsmiljöskäl och får endast säljas till och användas av yrkesmålare på gamla K-märkta tak där det finns rost. Från och med 1 juli 1996 är tillsatser av blyföreningar överstigande 0,5 % förbjudna i konsumentfärger.

Även användningen av kromater är reglerad och det är enbart strontiumkromater som fortfarande (2020) används inom industrin.

Lösningsmedel

En stor del av äldre fabrikslackerad planplåt utgjordes av plastisolbelagd stålplåt. För ommålning av plastisol rekommenderar vissa fabrikanter vattenburen akrylatpolymer. Bidraget till den totala användningen av organiska lösningsmedel i utomhusfärger blir på detta sätt lägre. Läs mer om målning av plåt i kapitel 13, ”Målning”.

Tillsatser

Bland de tillsatser som bedöms ha störst betydelse från hälso- och miljösynpunkt förekommer fortfarande följande föreningar i korrosionsskydsfärger för yrkesmålning av plåttak:

  • Lösningsmedel
  • Zinkfosfat
  • Isocyanat

Användningen av dessa komponenter har minskat betydligt sedan 2010 men kommer att finnas kvar under lång tid framåt för att klara alla kvalitetskrav.