Skriv ut

Hushållning med naturresurser

Som nämndes i avsnittet om fabriksmålad plåt utgör färgbelagt plåtskrot en viktig råvara för tillverkning av ny stål- eller aluminiumplåt.

I ett kretsloppsperspektiv kan dock även andra frågeställningar beaktas när det gäller färganvändning för målning av takplåt. Av intresse från kretsloppssynpunkt är hur ofta ommålning bör ske. Läs mer om ommålning i kapitel 13, Målning.

Problem med kringutrustning och typ av förpackningar, kan också vara av intresse. Den totala mängden metallförpackningar som såldes i Sverige 2016 var cirka 59 000 ton, fördelat på 40 000 ton stål och 19 000 ton aluminium. En av de största användare för metallförpackningar är färg/limproducenterna. Metallförpackningar från färg/lim kan ingå i insamlingssystemet om de är torra och spackel- eller penselrena. Övriga förpackningar med rester kvar ska lämna till kommunens miljöstation – då de betraktas som miljöfarligt avfall. Återvinningsgraden 2016 av stål var 79 % och av aluminium 87 %.