Skriv ut

Hushållning med naturresurser

Skrot

Färgbelagd tunnplåt kan återvinnas och utgör en viktig råvara för tillverkning av nytt stål och/eller aluminium. Allt material från verkstäder och från byggande, reparation och rivning kan sorteras och återföras till industrin genom skrothandeln. Demontering av byggplåt är normalt en enkel och energisnål process. Färgbelagd plåt samlas in som all annan plåt. Vid omsmältning renas de utsläpp som kommer från metall- och färgbeläggningen av stålet (se även avsnitten om rostfritt stål och zink).

Restprodukter och avfall

Restprodukter och avfall, i huvudsak metallhydroxidslam från förbehandlingen av plåten och lösningsmedel omhändertas för destruktion. I figur 3:35 visas restproduktshantering för metallbelagd stålplåt som färgbelagts i Sverige.

Som nämndes i avsnittet om zink finns det för närvarande två återvinningsanläggningar i drift (i Italien och USA) som vid sidan av zink även återvinner polymermaterialet från bandlackerad byggnadsplåt.

Figur 3:35. Restprodukter från tillverkningen av 1 000 kg Polyesterbelagd tunnplåt. Källa: SSAB Europe AB.Figur 3:35. Restprodukter från tillverkningen av 1 000 kg Polyesterbelagd tunnplåt. Källa: SSAB Europe AB.