Skriv ut

Framställningsmetoder och användning

Färgbeläggningen har två syften. Dels ger den plåten ett tilltalande utseende dels skyddar den mot korrosion.

2019 finns det tre målningslinjer av betydelse i Norden när det gäller tunnplåt, SSAB/Ruukki i Sverige och Finland. Det finns ytterligare några linjer i Norden av mindre format. Inom ECCA finns 37 målningslinjer och färgen levereras av 18 tillverkare.

Bandlackering är en noga kontrollerad kontinuerlig process. Plåtbandet rengörs, förbehandlas kemiskt och sedan valsas färgen på i två steg, grundfärg och täckfärg. Mellan de båda färglagren torkas och härdas beläggningen i ugn. Plåten kan också beläggas på båda sidor med tvåskiktssystem. Avgående lösningsmedel från ugnen leds till en efterbrännare, där de förbränns vid hög temperatur. Energin från förbränning av lösningsmedlen återvinns (~ 25 kWh/ton) och återförs till processen för torkning av färgen.

Den färgbelagda plåten hasplas sedan på nytt upp till rullar (coils) för vidare bearbetning.

Som energiråvara används el och gasol. Den sammanlagda energiförbrukningen ligger på ungefär 500 kWh/ton (1,8 GJ/ton) färgbelagd plåt.

Den färgbelagda eller förmålade plåten består av flera skikt. Plåten är basen, på stålplåt följer därefter ett metalliseringsskikt (~ 20 mµ vid stål), ett förbehandlings- och passiveringsskikt, grundfärg och ytlack. På baksidan kan man ha baksideslack med eller utan grundfärg. Aluminiumplåt som ska lackeras måste också förbehandlas, huvudsakligen genom kromatering. Andra förbehandlingar är till exempel anodisering. Såväl rostfri plåt som zinkplåt kan även lackeras.

Fullständiga detaljer kring miljö-, kvalitets- och ytbehandlingsfrågor inom bandlackering, hittar du bland annat på denna länk:
https://www.ssab.com/download-center?dcFilter=customerletters&dcSearch=

Totalt målas 150 000 – 200 000 ton tunnplåt per år (~ 5 % av stålproduktionen i Sverige). Inom European Coil Coating Association, ECCA, målades 1 370 mtunnplåt under 2017. Av detta gick 88 % till byggnader.

Bild 3:6. Färgbeläggning av plåt sker genom att färgen valsas över på plåten i två steg. Foto: SSAB Europe ABBild 3:6. Färgbeläggning av plåt sker genom att färgen valsas över på plåten i två steg. Foto: SSAB Europe AB
Figur 3:34. Principiell uppbyggnad av färgsystem med förbehandling och metallisering på stålplåt. Källa: Plannja AB.Figur 3:34. Principiell uppbyggnad av färgsystem med förbehandling och metallisering på stålplåt. Källa: Plannja AB.