Skriv ut

Produktens samansättning

Stålets egenskaper

Grundmaterialet i färgbelagt stål är stål som oftast är belagt med ett tunt zinkskikt. Stål är en legering av huvudsakligen järn och kol, med små mängder andra element som används som legeringsämnen. Dessa element förbättrar de kemiska och fysikaliska egenskaperna i stålet, såsom styrka, formbarhet och svetsbarhet. Stålet väljs efter de egenskaper som bäst passar
slutprodukten. För tillämpningar med konstruktionsstål gäller standardiserade mekaniska egenskaper enligt EN 10346. För applikationer där stålet ska kunna formas på mer komplexa sätt eller där produkten ska bearbetas av plåtslagare används extra formbara stål.

Fysikaliskt tillstånd: fast
Lukt: luktfri
Färg: metallgrå
Kokpunkt: 2 750 °C
Smältpunkt: 1 450–1 520 °C
Ståldensitet: 7 850 kg/m³

Zinkbeläggning

Zinkbeläggningen Z100-350 g/m2 är blyfri och skyddar stålet mot korrosion på två sätt. Dels är den ett skyddande skikt som håller syre och vatten borta från stålet, men den fungerar också som ett katodiskt skydd. Det betyder att i skärkanter eller vid skador i zinkbeläggningen fungerar zinken som offeranod och reagerar genom att bilda skyddande föreningar som hindrar fortsatt korrosion. Zinkbeläggningen täcker stålet på båda sidor.