Skriv ut

Återvinning och avfallshantering

Stål är till 100 procent återvinningsbart.

Stålskrot har en stark position på marknaden: stål som återvinns från konstruktioner och slutprodukter i slutet av sin livscykel kan effektivt användas för att tillverka nytt stål.

Inget farligt avfall bildas från slutprodukterna och stål skadar inte miljön. Enligt Europeiska avfallskatalogen är avfallskoden för kasserade stålprodukter som tillverkats av SSAB 17 04 05
(järn och stål). De flesta förpackningsmaterial för stålprodukter kan återvinnas eller återanvändas.