Skriv ut

Ursprung och brytning

Jordskorpans medelhalt av aluminium är cirka 8 % (~ 80 kg/ton).

Aluminium framställs från bauxit (namnet från ”Les Baux” i södra Frankrike, där mineralet upptäcktes), vilket bildas när vissa aluminiumhaltiga bergarter vittrar under tropiska förhållande. Brytvärd bauxit innehåller vanligen 20 – 30 % aluminium. De viktigaste bauxitförekomsterna finns i tropiska eller subtropiska områden i Australien, Latinamerika samt Väst- och Centralafrika. I Sverige finns ingen bauxit. Värdens kända tillgångar av brytvärd bauxit är cirka 30 miljoner kton. Troligen finns ytterligare bauxitreserver. Aluminiumrika bergarter och leror finns i stora mängder och kan utgöra komplement till bauxiten.