Skriv ut

Framställningsmetoder och användning

Bauxit förädlas till aluminiumoxid enligt Bayermetoden.

Vid framställning av aluminium från aluminiumoxid åtgår elenergi. Per 1 ton aluminium (från bauxit till göt, primäraluminium) krävs cirka 15 000 kWh elenergi (54 GJ) och cirka 25 GJ termisk energi. Dessa siffror inkluderar även energibehovet för transport och lokaluppvärmning.

I Sverige finns en anläggning för framställning av aluminium genom smältelektrolys samt flera omsmältverk.

Vid förra sekelskiftet var den totala världsproduktionen av primäraluminium 5,7 kton per år. 2017 hade den ökat till 60 000 kton (se figur 3:21). Kina står för nästan hela ökningen på senare år.

Användningen av aluminiumprodukter i byggnadsbranschen i Västeuropa har ökat markant under perioden 1960 – 1995 (se figur 3:22).

Utvecklingen och fördelningen av aluminiumanvändning på några produktområden från 1950-talet och framåt i Sverige framgår av figur 3:23.

Figur 3:21. Världsproduktionen av primäraluminium under perioden 1950 till 2017.Figur 3:21. Världsproduktionen av primäraluminium under perioden 1950 till 2017.
Figur 3:23. Utvecklingen och fördelningen av aluminiumanvändningen på några produktområden i Sverige. Den totala aluminiumanvändningen var år 1994 cirka 200 kton. Figur 3:23. Utvecklingen och fördelningen av aluminiumanvändningen på några produktområden i Sverige. Den totala aluminiumanvändningen var år 1994 cirka 200 kton.
Figur 3:22. Användning av aluminiumprodukter i byggnadsbranschen i Västeuropa under perioden 1960 – 1995. Källa: European Aluminium Association.Figur 3:22. Användning av aluminiumprodukter i byggnadsbranschen i Västeuropa under perioden 1960 – 1995. Källa: European Aluminium Association.