Skriv ut

Innehåll

Plåtslageri

Under 1980-talet utvecklades flertalet av byggnadsplåtslagerierna i Sverige till effektiva produktionsenheter.

Framgången beror delvis på att den manuellt drivna maskinparken genomgick en snabb utveckling mot numeriskt styrda flexibla och automatiska enheter med hög produktionskapacitet.

Byggnadsplåtslageri

Byggnadsplåtslageri innefattar tak- och fasadbeklädnader med antingen plan eller profilerad plåt, kassetter eller paneler. Begreppet innefattar även garneringsarbeten det vill säga de kringtäckningar som måste göras runt skorstenar, ventilationshuvar, avluftningsrör med mera på tak täckta med överläggsplattor typ tegel eller motsvarande. I garneringsarbeten ingår exempelvis fönsterbleck, krönbeslag, fasadlister och övriga vattenavledande lister, system och detaljer för att trygga vattenavrinning från taken.

Plan plåt

Den plana plåten levereras som formatplåt eller som plåt i rullar för vidare bearbetning av plåtslagerierna.

Plåtmaterial kan fås i ett stort antal dimensioner, tjocklekar och med olika ytbehandlingar eller färgbeläggningar. För taktäckning används en kvalitet som är speciellt avsedd för hantverksmässig bearbetning på byggarbetsplatsen.

Till fönsterbleck, lister, kassetter och paneler används en hårdare kvalitet som ger slätare och planare slutprodukt.

Bild 9:1. I gamla tider var arbetsmiljö annorlunda. Fotografen är okänd.Bild 9:1. I gamla tider var arbetsmiljö annorlunda. Fotografen är okänd.
Bild 9:2. En modern plåtslageriverkstad erbjuder en rymlig och ljus arbetsmiljö. Foto: Osmo Kurki.Bild 9:2. En modern plåtslageriverkstad erbjuder en rymlig och ljus arbetsmiljö. Foto: Osmo Kurki.
Bild 9:3. Formatplåt med olika färgbeläggningar och dimensioner. Foto: Osmo Kurki.Bild 9:3. Formatplåt med olika färgbeläggningar och dimensioner. Foto: Osmo Kurki.
Bild 9:4. Fabriksmålad plåt i rulle. Foto: Osmo Kurki.Bild 9:4. Fabriksmålad plåt i rulle. Foto: Osmo Kurki.