Skriv ut

Plåtens möjligheter

Plåtmaterialet ger rikliga möjligheter till funktionella tak- och fasadtäckningar.

Plåtens mångsidiga formbarhet inbjuder till formgivning som inte alltid passar den maskinella utrustning som plåtslagerierna har.

Plåt kan krökas i endast en dimension åt gången.

Vid dubbelkrökta ytor måste plåten antingen sträckas och/eller stukas, eller sammanfogas av flera delar.

Genom att stuka (krympa ihop) den övre flänsen och i motsvarande grad sträcka den undre flänsen i en Z-profil tvingas profilen till krökning helt beroende på hur kraftig stukningen respektive sträckningen är.

Stukning och sträckning med dagens maskiner kan göras på maximalt ~ 70 mm breda flänsar. Figur 9:24.

Figur 9:25 visar en Z-profil som inte kan stukas och sträckas till den önskade formen. Detaljen måste tillverkas av tre skilda delar som sammanfogas genom falsning, lödning eller svetsning. Figur 9:26.

Utbredningar är en metod att på förhand bestämma hur konturer och klipplinjer ser ut i plan. Efter utbredningen böjs eller viks plåten till avsedd form och sammanfogas med övriga takplåtar.

Utbredning av takstos

När plåtslagaren gör en stos kring cirkulära ventilations- och avluftningsrör görs först en utbredning av stosen. Stosen klipps, formas och falsas för att slutligen falsas i stosplåten. Figur 9:27.

Utbredning av listhörn

Listhörn kan mallas med mallpapper för god passform. Alternativt görs en noggrann utbredning av listhörnet. Figur 9:28.

Figur 9:27Figur 9:27
Figur 9:23. Z-profil.Figur 9:23. Z-profil.
Figur 9:24. Krökt Z-profil.Figur 9:24. Krökt Z-profil.
Figur 9:25.Figur 9:25.
Figur 9:26.Figur 9:26.
Figur 9:28Figur 9:28