Skriv ut

Skarvar

Överlappsskarv i planplåt kan användas till detaljer som har ringa bredd och där vatteninträngning inte kan förekomma.

Den fria plåtkanten ska förses med omslag.

Slusskarv används för lister och beslag där riskerna med vatteninträngning är små.

Slusskarv medger dold infästning av plåten.

Profilerad plåt sammanfogas med sid- och ändöverlapp. Skarvarna fästs med nit eller skruv.

Den profilerade plåten skruvas fast i underlaget.

Lödskarv

Mjuk- och hårdlödning används vid detaljer där falsning är svår eller omöjlig att utföra med tillfredsställande täthet.

Mjuklödning

Lödtennets vidhäftning i plåtmaterialet är avgörande för lödskarvens hållfasthet. Bästa vidhäftningen fås vid lödning av zinkplåt, där rätt utförd lödskarv ger samma hållfasthet som grundmaterialet.

Vid lödning av metalliserad stålplåt med zink fäster tennet i zinkskiktet. Detta medför att vidhäftningen mellan zinkskiktet och stålkärnan blir avgörande för lödskarvens hållfasthet.

Mjuklödning kan användas som förstärkning och tätning av falser i de flesta metaller.

Lödtenn har låg vidhäftning mot aluminium och rostfritt stål.

Hårdlödning

Svårfalsade detaljer i kopparplåt kan hårdlödas med koppar-silver-fosforlod.

Detta ger en seg, stark och vattentät sammanbindning av plåtarna.

Silverhalten i lodet ska vara minst 5 % för att motverka sprödhet i skarven.

Svetsning

Svetsade rostfria tak av 0,4 mm tjock plåt är de enda plåttak vars skarvar motstår vattentryck och kan därför utföras på låglutande eller helt horisontella tak.

Svetsning av rostfri stålplåt utförs som motståndssvetsning, punkt- eller kontinuerlig sömsvets.

Plåten hettas upp till smälttemperatur mellan fasta eller rullande elektroder till en svetsskarv. Väl utförda svetsskarvar är täta mot vattentryck.

Rostfri plåt kan även falsas på samma sätt som övriga planplåtsprodukter. Vanligen används 0,5 mm tjock plåt.

Bild 9:28 Handhållen svetsutrustning för detaljer. Foto: Osmo Kurki.Bild 9:28 Handhållen svetsutrustning för detaljer. Foto: Osmo Kurki.
Bild 9:27. Sömsvetsmaskin. Foto: Osmo Kurki.Bild 9:27. Sömsvetsmaskin. Foto: Osmo Kurki.
Figur 9:14 Överlappsskarv med omslag och drivvattenhake.Figur 9:14 Överlappsskarv med omslag och drivvattenhake.
Figur 9:15. Slusskarv.Figur 9:15. Slusskarv.
Figur 9:16. Ändöverlapp.Figur 9:16. Ändöverlapp.
Figur 9:17. Sidöverlapp.Figur 9:17. Sidöverlapp.
Bild 9:25. Lödning av skarv i hängränna av titanzink. Foto: Osmo Kurki.Bild 9:25. Lödning av skarv i hängränna av titanzink. Foto: Osmo Kurki.
Bild 9:26. Punktsvetsning av klammer vid täckning med svetsat tak av rostfri plåt. Foto: Osmo Kurki.Bild 9:26. Punktsvetsning av klammer vid täckning med svetsat tak av rostfri plåt. Foto: Osmo Kurki.