Skriv ut

Rundbockning av band och skivor

Det är möjligt att ge den förfalsade skivan eller bandet en konvex eller konkav form i en rundbockningsmaskin.

Den konkavt rundade skivan kan ges en minsta krökningsradie av 3 m oavsett plåtmaterial. Konvex rundning kan göras med mindre radie, se tabell 9:3.

Det är möjligt att bearbeta endast en sida åt gången, vilket möjliggör rundbockning av snedskurna skivor och band.

Tabell 9:3. Minsta bockningsradier för förfalsade konvexa plåtband.Tabell 9:3. Minsta bockningsradier för förfalsade konvexa plåtband.
Bild 9:13. Rundbockningsmaskin. Foto: Osmo Kurki.Bild 9:13. Rundbockningsmaskin. Foto: Osmo Kurki.
Bild 9:14. Rundbockat förfalsat plåtband. Foto: Osmo Kurki.Bild 9:14. Rundbockat förfalsat plåtband. Foto: Osmo Kurki.