Skriv ut

Innehåll

Tillverkning

Det stål som används inom byggsektorn levereras måttbeställt i industriell miljö. Detta ger komponenter med hög precision och måttnoggrannhet även vid större längder.

Samtliga komponenter levereras sorterade och uppmärkta, med tillhörande uppställningsritningar.

Komponenterna kan sedan monteras ihop till färdiga väggelement på byggarbetsplatsen eller i dess närhet. Fördelen med denna metod är att man snabbt och enkelt kan bygga många likadana väggar, utan att behöva flytta på personal eller material. Arbetsmiljön blir också bättre genom att man hela tiden bygger under tak på speciellt uppbyggda och ergonomiskt anpassade arbetsplattformar.

Läs om fästdon för stål och plåt i kapitel 7: Infästning av plåt i olika underlag: Profilerad plåt respektive Infästning av profilerad byggplåt.

Figur 14:2. Tillverkning av väggelement med lättbyggnadsteknik.Figur 14:2. Tillverkning av väggelement med lättbyggnadsteknik.
Bild 14:3. Väderskyddad tillverkning av element. Foto: Lindab ABBild 14:3. Väderskyddad tillverkning av element. Foto: Lindab AB