Skriv ut

Innehåll

Sammanfattning

Lättbyggnadsteknik passar bra i modernt byggande där efterfrågan på öppna planlösningar och flexibilitet ställer höga krav på stommens utformning. Inga andra materialkombinationer medför samma höga återvinningsbarhet, är lika lågemitterande, kan förhindra fuktskador och mögel, är lika materialeffektiva, ger färre transporter och klarar stora laster, samtidigt som alla tekniska och funktionella krav tillgodoses.

Bild 14:10. Grupphusområde i lättbyggnadsteknik. Fota: Lindab AB.Bild 14:10. Grupphusområde i lättbyggnadsteknik. Fota: Lindab AB.