Skriv ut

Innehåll

Om stål

Modern massproduktion av stål för byggverksamhet startade i mitten av 1800-talet i och med valsningsteknikens utveckling.

I början av 1900-talet kom I-balken, samtidigt som svetsningen utvecklades som sammanfogningsmetod. Därmed var grunden lagd för det moderna stålbyggandet. Detta möjliggjorde höghusbyggande bland annat i form av så kallade skyskrapor, och idag tillhör flervåningsbyggnader, som till exempel kontorsbyggnader, skolor och sjukhus våra vanligaste stålbyggnader.

Världens kanske mest kända stålbyggnad är Eiffeltornet i Paris, medan Burj Khalifa i Dubai är en bra nutida representant för den typ av moderna byggnadsverk man kan åstadkomma i stål.

I Kapitel 3: Byggnadsplåt i kretsloppet: Järn och stål i miljön.

Bild 14:1. Eiffeltornet i Paris.Bild 14:1. Eiffeltornet i Paris.
Bild 14:2. Burj Dubai Tower.Bild 14:2. Burj Dubai Tower.