Skriv ut

Om lättbyggnadsteknik

Lättbyggnadsteknik är en byggmetod som passar bra i modernt byggande.

Principen för att bygga t.ex. en yttervägg är lika för stål och trä. Båda materialen finns i samma dimensioner och passar i samma byggsystem.

Begreppet lättbyggnadsteknik avser byggnation där man använder en regelstomme med stålprofiler av metalliserad tunnplåt med isolering och en självbärande profilerad plåt. Den profilerade plåten benämns vanligen ”TRP”. Profileringen görs på olika sätt, med det gemensamma att den är mycket vridstyv och att den klarar både böj- och vridlaster.

Det finns inga andra materialkombinationer i byggnader som medför samma höga återvinningsbarhet, är lika lågemitterande, kan förhindra fuktskador och mögel, eller är lika materialeffektiva, samtidigt som alla tekniska och funktionella krav kan tillgodoses.

Läs också om rörelsefogar i Kapitel 6: Rörelsefogar i TRP.

Figur 14.1. CAD-ritning i 3D som visar uppbyggnaden. Illustration: Lindab ABFigur 14.1. CAD-ritning i 3D som visar uppbyggnaden. Illustration: Lindab AB