Skriv ut

Innehåll

Hållfasthet

Med dagens moderna arkitektur och efterfrågan på öppna planlösningar och flexibilitet i huset ställs höga krav på stommens utformning. Lättbyggnadssystem kräver mindre utrymme och systemet kan formas och anpassas efter behov.

Konstruktioner i lättreglar är lastupptagande i både vertikal- och horisontalled.
En stålprofil kan användas för olika laster beroende på profilens materialtjocklek. Detta gör att mängden isolering kan behållas, vilket ger mycket små köldbryggor.

Den höga hållfastheten hos stålet bidrar med fördelar även vid konstruktion av stommen i småhus. Högre hållfasthet resulterar i mindre dimensioner i stommen och därmed minskad materialåtgång, men även ökad flexibilitet i utformning.

Bild 14:8. Lättbyggnadsteknik tillåter stora spännvidder samtidigt som det är yt-effektivt. Foto: Lindab AB.Bild 14:8. Lättbyggnadsteknik tillåter stora spännvidder samtidigt som det är yt-effektivt. Foto: Lindab AB.
Bild 14:7. Lättreglar medger konstruktioner med hög hållfasthet. Bild 14:7. Lättreglar medger konstruktioner med hög hållfasthet.