Skriv ut

Materialåtervinning

Stålmaterial är återvinningsbart till 100 %, det går att demontera och återanvända, alternativt smältas ner och återvinnas oändligt antal gånger.

I husets miljödeklaration kan man återfinna exakt den mängd stål som använts vid byggnationen.

Se också Kapitel 3: Byggnadsplåt i kretsloppet: Järn och stål i miljön.