Skriv ut

Energi

Lättbyggnadsteknikens uppbyggnad med reglar i tunnplåt som är slitsade i längdriktningen vilket sänker värmeledningsförmågan och gör att mängden köldbryggor reduceras, vilket leder till bättre värmemotstånd vid bibehållen väggtjocklek.

Mängden leveranstransporter minskar, eftersom stålreglar är mindre utrymmeskrävande än andra material. Materialet levereras också i färdiga längder, vilket ger minimalt med material­spill.

Eftersom stål är ett oorganiskt material och alltså inte kan binda fukt, så krävs inga uttork­ningstider.

En stålregelstomme rör sig inte i den färdiga konstruktionen, medan många andra material krymper och kan ge t.ex. torksprickor som måste repareras.

Bild 14:9. Lättbyggandsregel med slitsar i längdriktningen. Foto: Lindab AB.Bild 14:9. Lättbyggandsregel med slitsar i längdriktningen. Foto: Lindab AB.